O NAS

Informujemy wszystkich obligatariuszy, iż 24 listopada 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec 2013 r., który przyczynił się do opóźnienia w wykupie obligacji.

Wydanie przez Naczelny Sąd Administracyjny nakazu określonego zachowania przez Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu stanowi de facto rozstrzygnięcie merytoryczne. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu nie może orzec wbrew zaleceniom Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że Urząd Skarbowy w Legnicy musi dokonać zwrotu na rzecz TK Invest Sp. z o.o. kwoty wykazanej w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013r. wraz z odsetkami, i nienależnie pobranym podatkiem.

Poniżej został załączony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

I FSK 1316_15 – Wyrok NSA z 2016-11-24

Informujemy wszystkich obligatariuszy, iż Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wydał Postanowienia nr 0201-IOV2.4103.4.2017 z dnia 14.04.2017r. w którym organ wyznaczył na 26.06.2017r. termin na załatwienie sprawy.

Poniżej zostało załączone Postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nr 0201-IOV2.4103.4.2017 z dnia 14.04.2017r.

IAS_postanowienie 14.04.2017_nowy termin

W odpowiedzi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nr 0201-IOV2.4103.4.2017 z dnia 14.04.2017r. Pełnomocnik Spółki w dniu 08.05.2017r. przygotował następujące pismo procesowe.

Dyr-IAS_przedluzenie1-08.05.2017