HURT

SPÓŁKA ZAKŁADA DALSZĄ POPRAWĘ WYNIKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA:

Rok 2014 prognozujemy zamknąć przy 3,5 mln zł zysku, natomiast plan na 2015 oscyluje w granicach 4,5 mln zł zysku netto. W tym okresie zostanie otwarte 20 własnych sklepów, nastąpi dalszy rozwój sprzedaży marek własnych poprzez 3 kanały dystrybucji:

  1. TRADYCYJNY (hurtownie detaliczne)
  2. SIECIOWY (sieci regionalne i ogólnopolskie)
  3. HORECA (gastronomia)

Firma kończy pracę nad nowym brandem piwa puszkowanego w segmencie ekonomicznym, silnie związanego z regionem i jego tradycjami, który ma szansę zostać liderem w swoim segmencie.